Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Hallgatói témák

Képzés
Képzési szint
Konzulens

Áramsűrűség vizsgálatok különböző forraszkötésekben
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Korábbi szimulációs vizsgálatok során potenciálisan kritikus áramsűrűség lokációkat tártunk fel különböző méretű és alakú forraszkötésekben. A hallgatónak árammal hajtott chip méretű jumper ellenállások forraszmeniszkuszán és (vagy) via-in-pad megoldást tartalmazó dummy BGA alkatrész golyós kötéseiben kell vizsgálatokat végrehajtani, majd keresztcsiszolat vizsgálatokkal kell igazolni a kritikus lokációknál megjelenő hibajelenségek előfordulását. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
Arany vékonyréteg elektrokémiai viselkedésének szimulációja AFM képek alapján
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az atomerő mikroszkópia (AFM) segítségével lehetőségünk van egy felületről nanométeres (vagy akár atomi) felbontással háromdimenziós topográfiai képet készíteni. A munka célja ezt a topográfiai térképet végeselem szimulációban kiindulásként használni arany vékonyréteg felületek elektrokémiai viselkedésének modellezéséhez. A konkrét feladat az elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) mérési elv szimulációja a topográfia alapján. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Árnyékolás jelenségének vizsgálata a gőzfázisú forrasztás során
Villamosmérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás során történő kondenzációs hőátadást nagyban befolyásolja a képződő filmréteg áramlása, amelyre a nagyobb alkatrészeknek hatása lehet. Az infrafűtéses és konvekciós újraömlesztéses forrasztás során ismert árnyékolási jelenség feltárása a fő feladat a két féléves kiméretű munka során, kísérleti megközelítéssel. A feladattal kapcsolatban egy MSc hallgatót várunk két féléves diplomaterv munkára, ahol irodalmazás, kísérlettervezés, konstrukció, mérés és kiértékelés lesz a feladat megoldásának menete.
Centrifugális mikrofluidikai kutatások
Egészségügyi mérnöki
MSc
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata olyan centrifugális mikrofluidikai módszerek vizsgálata és továbbfejlesztése, melyek elvezetnek egy deszkamodell szintű véralbumintesztelő készülék megépítésére. A munka - a centrifugális mikrofluidikai megoldások és az orvosbiológiai labortesztek irodalomkutatásán túl - magába foglalja a rendszertervezésben való részvételt, tesztstruktúrák tervezését és mérések tervezését /elvégzését /dokumentálását / kiértékelését is.
Contiki/802.15.4 firmware
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vezeték nélküli áruvédelmi eszköz fejlesztése. A rendszer egy Contiki 3.0 operációs rendszer alatt működő saját fejlesztésű uSNMP protokol, mely működőképes a Contiki 3.0 TSCH MAC rétegére épülő 6LoWPAN/UDP protokollal. Feladatok: protokol és Contiki OS megismerése, node firmware fejlesztés.
Elektrokémiai migrációs jelenségek matematikai modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során feszültség alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon, nedvesség jelenléte mellett a fémek ionizációja indul meg, és ez vezető fémszálak (dendritek) növekedéséhez vezet. A hallgató feladatai: a téma irodalomkutatása, és egy 2D-s anyagtranszport modell megalkotása.
Elektronikai gyártási folyamatok numerikus modellezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai korszerű áramkörök egyre csökkenő alkatrészméretei az elektronikai gyártási eljárások folyamatos optimalizálását igénylik. Az optimalizálások egyik lehetséges eszköze numerikus modell létrehozása és a folyamat vizsgálata annak segítségével. A hallgató feladata az általa választott gyártási eljáráshoz tartozó fizikai-, fizikai-kémiai folyamatok feltárása irodalomkutatás alapján. További feladat a feltárt fizikai-, fizikai-kémiai folyamathoz legjobban illeszkedő módszerű (végeselem, véges térfogatok, véges differencia) numerikus modell létrehozása és annak empirikus validálása, érvényességének ellenőrzése.
Ellátási lánc menedzsment
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Ellátási lánc menedzsment megoldások használata igen elterjedt a mai vállalatirányításban. A jó megoldás mögött komoly algoritmusok és módszerek vannak. A különböző megközelítések megértése és bevezetése már önmagában is komoly feladat. Ugyanakkor lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatóknak új módszerek tervezésére, megvalósítására és egy erre a célra létesített speciális környezetben történő tesztelésére, optimalizálására is.
Élő sejtek áramlási térben: jelölésmentes vizsgálatok optikai bioszenzorokkal
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Horváth Róbert (MTA MFA)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Napjainkban az élő sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott területek. A projekt célja optikai elven működő jelölésmentes technikák kifejlesztése és használata, amelyek képesek a sejtekben lezajló folyamatok monitorozására a nanométeres méretskálán, kiváló kontraszt és időbeli felbontással. A hallgató feladata lenne a bioszenzoron kitapadt sejtek feletti közegben áramlások generálása és a kiváltott sejtes válaszok monitorozása. További feladat a vonatkozó eszközök tesztelése és fejlesztése, az észlelt jelenségek értelmezése. Munkavégzés helye: MTA EK MFA (KFKI, Csillebérc) és BME. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
Exposed pad-del rendelkező alkatrészek tervezési szabályrendszerének megalkotása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Bátorfi Réka (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata egy olyan általános TQFP footprint tervezési szabályrendszer megalkotása, amely segítségével az elektromos és termikus csatolás mértéke megfelelő lesz a forrasztás után. A cél egy olyan metódus kialakítása, amely az IC exposed pad felületének és disszipált teljesítményének alapján a következő paraméterekre tesz ajánlást: viaszám, furatátmérő, exposed pad kialakítás, stencil kialakítás. A hallgató vegye figyelembe a következő szempontokat: ipari ajánlások; a témában végzett számításos/szimulációs adatok; mintákon végzett mérési eredmények (pl műterheléses teszt); korábbi szakdolgozat témák. A Lightware kft vállalja a szakmai jellegű konzultációt.
Felhő alapú vállalatirányítási megoldások vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A felhő alapú informatika térhódítása szembetűni a vállalatirányítás területén. Több szállító kínál már jó megoldásokat klasszikus ERP, CRM, vagy SCM területeken illetve üzleti intelligencia megoldások formájában is. A hallgatók által válaszható feladatok ilyen rendszerek bevezetése, testreszabása, fejlesztése továbbá ezen rendszerek együttműködésének vizsgálata és integráció megvalósítása a különböző rendszerek között, pl. felhő alapú és nem felhő alapú rendszerek közötti migráció.
Felületerősített Raman-spektroszkópiában használható fém nanoszerkezetek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Veres Miklós (MTA Wigner FK)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Raman-spektroszkópia egy a rugalmatlan fényszóráson alapuló optikai mérési eljárás, melynek során lézeres gerjesztést alkalmazva detektálhatók a mérendő mintát alkotó kristályok, molekulák, funkciós csoportok karakterisztikus rezgései. Ennek egyik változata a felületerősített Raman-spektroszkópia (SERS), amely nagy érzékenységének köszönhetően nagyon kis anyagmennyiségek kimutatására is alkalmas. A módszer alapja a gerjesztő vagy a szórt fény és a fém (jellemzően arany vagy ezüst) nanorészecskék vagy felületek közvetlen környezetében fellépő lokális plazmonrezonanciák kölcsönhatása. A feladat adott gerjesztő lézerhullámhosszakra hangolt SERS felületek optikai és szerkezeti jellemzése, erősítési tényezőjének modellanyagokkal történő meghatározása, valamint alkalmazása különböző biológiai anyagok vizsgálatára. Munkavégzés helye: MTA Wigner FK (KFKI, Csillebérc) és BME.
Flexibilis áramköri hordozó felhasználása 3D áramkör tervezéséhez
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A standard CAD tervezési szemlélet továbbgondolása 2,5 – 3 D áramkörök tervzéséhez flexibilis hordozó hajlításával. A rendelkezésre álló poliimid hordozó lézeres mikro-megmunkálásával képesek vagyunk a hordozó kis sugarú hajlítására, mely segítségével kiléphetünk a 2D határok közül. További feladat a hátoldalas flexibilis hordozó felületének szelektív megmunkálása, mellyel 1 réz réteggel rendelkező hordozó 2 oldalról forraszthatóvá válik. Hallgató feladata egy olyan 2D áramkör tervezése mely 3D-sé alakítható. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Termelési, logisztikai és üzleti folyamatok elemzése és optimalizációja hatékonyan támogatható mesterséges intelligencia módszerekkel. A hallgató feladata az adott szkenáriónak megfelelő optimális módszer és eszköz kiválasztása. Ezek lehetnek neurális hálózatok, döntési fák, neuro-fuzzy rendszerek, KNN, stb. Az elemzést és optimalizációt a predikciók alapján kell végrehajtani és becsülni annak hatékonyságát. Fejlesztési környezetként többféle platform is választható, pl. Matlab, Phyton, R-nyelv, stb.
Forrasztott és hegesztett kötések metallográfiai technikáinak optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai technológiában is alkalmazott kötések minősítésére rutin jelleggel alkalmazunk metallográfiai módszereket. Ezek célja részben az, hogy a kötésben kialakult/átalakult szemcseszerkezetet észlelhetővé tegye. A hallgató feladata, hogy kiválasztott ötvözetek esetén – szakirodalmi alapokon és kísérletek elvégzésével – olyan eljárást dolgozzon ki, amely reprodukálható mintaelőkészítést tesz lehetővé.
Gázáramlási viszonyok modellezése konvekciós újraömlesztő kemencében
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Konvekciós fűtéssel működő újraömlesztő kemencékben lévő gázáramlási viszonyok alapvetően befolyásolják a forrasztás minőségét. A gázáramlási viszonyok vizsgálatának egyik lehetséges eszköze annak modellezése ún. CFD (Computional Fluid Dynamics) módszer segítségével.A hallgató feladatai: a témairodalom kutatása, CFD modellezési rendszer megismerése, leegyszerűsített 2D-s modellek megalkotása.
Kondenzációs filmréteg kialakulásának vizsgálata gőzfázisú forrasztás esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás (VPS) egyik leglényegesebb mozzanata a forrasztott hordozók felszínén kialakuló kondenzációs filmréteg, amelynek nagy szerepe van a kemencében lezajló hőtranszport folyamatokban. A feladat a horizontális elhelyezkedésű felületeken kialakuló filmrétegek fizikájának megismerése és egy egyszerű 2D-s szimulációs modell elkészítése. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Korróziós vizsgálatok különböző mikroelektronikai anyagrendszereken
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A korróziós meghibásodások gyakran jelentkeznek a legkülönbözőbb ipari alkalmazásokban, megbízhatósági problémát okozva. A különböző fémes anyagrendszerek más és más korróziós tulajdonságot mutatnak, aminek jobb megértése hatékonyabb korróziós védelmet tesz lehetővé az ipar és végül a felhasználó számára is. Feladat, irodalomkutatás után, laborkörülmények között elektroanalitikai vizsgálatok kivitelezése különböző forrasz ötvözeteken, majd azok értékelése, javaslattétel megbízhatóbb megoldásokra
Korszerű furatfémezési technológiák vizsgálata többrétegű nyomtatott áramköri struktúráknál történő felhasználásra
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Gál László (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A többrétegű nyomtatott huzalozású lemezek fúrása után a furatfal felületén furatfal kezelést kell végezni, ezt a folyamatot gyakran a furatfémezési technológiába illesztik. Ezzel az eljárással a belső rézréteg szabadon lévő felületét alkalmassá teszik arra, hogy a réz furatfémezéshez megbízhatóan tudjon csatlakozni. Vizsgálja meg, hogy a gyakrabban alkalmazott hordozókhoz milyen technológiákat alkalmaznak. Mérje fel a különböző technológiák berendezés, valamint egyéb infrastruktúra igényét, és tanulmányozza az elkészített furatfémezés minősítésének módszereit. Tekintse át a vezető polimer technológiákat, és azok alkalmazási gyakorlatát többrétegű nyomtatott áramköri lapok furatfémezésére.
Környezetbarát áramköri hordozók fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Hajdu István (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A használatból kikerülő nyomtatott huzalozású lemezek környezetbarát ártalmatlanítása költséges folyamat. Megkerülésére a világ néhány régiójában jelentős ártalmakat okozó, szakszerűtlen feldolgozás folyik. Az önálló laboratóriumi munka során megújuló alapanyag forrásokból létrehozott, ártalmatlan anyagokra lebontható politejsav, cellulóz-acetát és bioepoxi kísérleti hordozókat fejlesztünk. Kutatjuk a gyártás legkedvezőbb technológiai megoldásait, vizsgáljuk a hordozók mechanikai, és villamos tulajdonságait valamint forrasztásuk optimális lehetőségeit.
Lokalizált plazmon rezonancián (LSPR) alapuló érzékelők technológiája
Egészségügyi mérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A lokalizált plazmon rezonancia (LSPR) egy optikai elvű érzékelési elv, amely nanorészecskék segítségével teszi lehetővé az érzékelt közeg törésmutatójának változását. A feladat arany ill. arany/ezüst nanorészecskék előállítását, karakterizálását (optikai és atomerő mikroszkópos módszerekkel) valamint polimer alapú mikrofluidikai elemekre történő átültetését (transzferálását) foglalja magában. Cél továbbá az előállított érzékelő elemek bioérzékelőként történő alkalmazhatóságának vizsgálata is. Villamosmérnökök is jelentkezhetnek!
MEMS érzékelők flexibilis tokozása termoszónikus kötéssel
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A hallgató feladata az MTA EK MFA Mikrotechnológiai Laborjában üzemelő Fineplacer flip-chip beültető berendezés felhasználásával megvizsgálni, hogy az arany-arany termoszónikus kötés paraméterei miként befolyásolják a Si alapú, merev és a poliimid alapú, flexibilis MEMS hordozók kontaktusai között létesítendő kötés elektromos és mechanikai tulajdonságait. A labormunka magába a minősítő mérések kidolgozását és elvégzését is. A munkavégzés helye: MTA EK MFA (KFKI campus, Csillebérc) – min. heti 1 teljes nap.
Metallográfiai és ipari beágyazóanyagok összehasonlítása
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Gordon Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai termékek struktúráinak vizsgálatára rutin jelleggel alkalmazzuk a minták befoglalását beágyazóanyagokba. A professzionális metallográfiai beágyazóanyagok literje akár ötvenezer forint is lehet, míg az „egyszerű” ipari változatok literjéért pár ezer forintot kell csak fizetni. A hallgató feladata, hogy kiválasztott szempontok szerint, kísérleti munkával összehasonlítson metallográfiai és ipari beágyazóanyagokat és meghatározza azokat az alkalmazásokat, amelyekre az olcsóbb anyagok is megfelelőek lehetnek.
Mikrokontroller alapú offline BITCOIN wallet készítése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tárca (Wallet) lényegében nem más, mint a Privát Kulcsaink gyűjteménye. Korlátlan számú tárcát, és a tárcákon belül korlátlan mennyiségű Privát kulcsot hozhatunk létre. Az offline tárolás lényege a hálózaton keringő hackerek, vírusok kizárása. Mikrokontroller vezérli a QR kód kamerás olvasását, tárolását, AES-256 kódolását, lehetőség szerint rövid idejű Wifi kapcsolat létesítését. A téma BSc és MSc szinten is végezhető.
mySAP ERP rendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A világ egyik legelterjedtebb integrált vállalatirányítási szoftvere a mySAP ERP. A hallgatók feladata a bevezetés kori egyedi igények alapján történő testreszabás. Ennek részeként kell megtervezni és megvalósítani az új fejlesztéseket melyeket a rendszer saját nyelvében, az ABAP-ban kell végrehajtani.
NFC olvasó modul integráció
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
10 portos áruvédelmi központi vezérlő külső nyugtázó egységéhez UART/RS232 interfészen keresztül egyedi tervezésű NFC olvasó illesztése. Téma irodalmi áttekintése, megvalósíthatóság megvizsgálása, költségkalkuláció. Áramkör tervezése, megvalósítása.
Nyelvtechnológia alkalmazása a vállalatirányításban és az ellátási láncban
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vállalatirányítás és az ellátási láncok menedzselése során napi szinten is rengeteg elektronikus és papír alapú bizonylat, dokumentum keletkezik, melyek feldolgozása jelentős humán és gépi erőforrás igénybevétele mellett zajlik. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk a feldolgozási folyamatok hatékonyabbá tételének lehetőségeit nyelvtechnológiai eszközök alkalmazásával.
Ólommentes forraszanyagok mikroszerkezetének vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató feladata a szelektív elektrokémiai maratással feltárt forraszanyag intermetallikus vegyületeinek számszerű jellemzése, elektrokémiai módszerekkel. Olyan szisztematikus kísérletsorozat megtervezése és kivitelezése, melynek alapján kapcsolat teremthető különböző összetételű forraszanyagok elektrokémiai tulajdonságai, valamint technológiai paraméterei között. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Ón whisker jelenségek vizsgálata vákuumpárologtatott ón réteg esetén
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat kísérlet tervezése ón whisker jelenségek vizsgálatára vákuumpárologtatott ón rétegek esetén. Tesztlemezek tervezése, legyártása majd gyorsított élettartam vizsgálatok elvégzése. Az eredmények statisztikai és metallurgiai kiértékelése. A hallgató irodalomkutatás során megismerkedik az ón whisker növekedés fizikai és metallurgiai hátterével. A feladat diplomatervig is továbbvihető.
PCB dőlésszögének hatása a gőzfázisú forrasztás hatékonyságára
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás során fellépő kondenzáció határozza meg a szerelőlemez és a forraszanyag melegedését. A kondenzációs folyamatot jelentősen befolyásolja a szerelőlemez pozíciója, formája, dőlésszöge a munkatérben. A hallgatónak kísérleti úton, mérésekkel kell a dőlésszög lemez hőmérsékletére gyakorolt hatását vizsgálnia. A hallgató a munka során megismerkedhet a folyamattal, iparban használt hőmérsékletmérési módszekkel, adatgyűjtéssel, és kísérleti konstrukció kialakításokkal.
Peltier elemes hőmérsékletmérő rendszer tervezése gőzfázisú forrasztó állomáshoz
Villamosmérnöki
BSc
Konzulens:
Dr. Illés Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A gőzfázisú forrasztás során az egyik leglényegesebb paraméter a gőztér telítettsége, mivel ez határozza meg a forrasztás során a hőátadási tényezőt. A feladat Peltier elvű hőmérsékletmérés alkalmazhatóságának vizsgálata gőzfázisú forrasztó berendezés gőztér telítettségének meghatározása céljából. A témához meg kell ismerkedni a Peltier elemekkel, a DAQ digitális adatgyűjtők használatával, a kísérleti gőzfázisú forrasztóállomás működésével, és a feszültségleolvasás és tápszabályzás műszaki alapjaival.
Polimer alapú mikrofluidikai rendszerek fejlesztése és tesztelése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Sántha Hunor (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mikrofluidikai rendszerek célja a mikroliteres térfogattartományba eső folyadékminták szabályozott kezelése. A ’minél több funkció minél kisebb területen’ az alapelve az úgynevezett LOC (Lab-On a Chip, laboratórium egy chipen) vagy uTAS (Micro Total Analysis System, teljeskörű mikro analitikai rendszer) koncepcióknak. A BME-ETT lassan 10 éves múltra tekint vissza polimer, elsősorban PDMS alapú (polidimeteilsziloxán) mikrofluidikai rendszerek fejlesztése terén, amelyeket öntőformák segítségével gyártunk. A kutatómunka elsődleges célja az öntőformák gyártásához használt technológiák (3D nyomtatás, mikro-szikraforgácsolás) lehetőségeinek feltárása és kiaknázása konkrét alkalmazási területeket szem előtt tartva.
Raktári rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja egy web és mobil alapú raktári rendszer továbbfejlesztése új funkciókkal (pl. RFID író és olvasók integrálása) korszerű szoftverkörnyezetben.
Reflow forrasztó kemence hőprofil-beállításainak vizsgálata, optimalizálása, hibaanalízise. Forraszanyagok paramétereinek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Gross Péter (AR Hungária Budapest)
Harcsa István (AR Hungária Perbál)
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A modern reflow kemencék számos konfigurálási lehetőséget adnak a szakképzett felhasználóknak; az alkatrész-, forraszanyag- és panelspecifikus paramétereinek optimális meghatározása egy igen összetett és időigényes tevékenység. A félév során a hallgató feladatai a következők: Az ARH Zrt. perbáli üzemében található reflow kemence megismerése, tanulmányozása. A hőprofil optimalizálása egy előre specifikált NYHL segítségével a használatos forraszanyag(ok)hoz. Statisztika készítése több gyártási sorozatban (batch) előforduló forrasztási hibákról, a hibák analízise optikai mikroszkóp és (szükség szerint) a tanszéki röntgen mikroszkóp segítségével. A hibák okának feltárása, javaslattétel azok kiküszöbölésére. A téma által a hallgató megismerheti egy korszerű SMT gyártósor felépítését, működését, betekintést nyerhet a NYHL-ek pasztázási, beültetési és forrasztási folyamatába. Munkavégzés helye: AR Hungária Perbál (4-6 alkalom), AR Hungária Budapest (1-2 alkalom), BME-ETT (2-3 alkalom)
Rendszertérkép-szkennelés
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Valós üzleti szcenáriókban gyakran előfordul, hogy a vállalatok rendszertérképe szignifikánsan heterogén elemekből tevődik össze. Kapcsolódó probléma, hogy az alkalmazásrendszer fokozatos kiépülésével egy idő után senki számára nem lesz ismeretes a valós rendszertérkép. Ezért aztán nem (hatékonyan) használt elemek úgy fordulhatnak elő egy adott vállalat rendszertérképben, hogy az senki számára nem lesz ismeretes, ti. fedve maradnak. A hallgató feladat, hogy a rendszertérkép elemeinek aktivitás- és kommunikációmonitorozásával felderítse a rendszertérkép nem (hatékonyan) használt elemeit.
Retro játékkonzolok továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A hallgató ismerkedjen meg a 16 bites játékkonzolok rendszerszintű hardveres felépítésével. A konzolok és a gépekhez használt cartridge kártyák, perifériák felépítésének, valamint működési elveiknek általános irodalmazása után a hallgató válasszon egy termékcsaládot (pl. Sega MD, SNES) és a korábbi pontokat figyelembe véve mélyüljön el a területen. A konzulenssel egyeztetve jelöljenek ki irányt újszerű "homebrew" perifériafejlesztésére. A feladathoz programozási ismeretek elvártak! BSc és MSc szinten is aktuális a téma, ami szakdolgozat- vagy diplomaterv fázisig vihető.
RFID EAS rendszer
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
UHF sávban működő RFID rendszer fejlesztése áruvédelmi rendszerekhez. Impinj R2000-as cél IC megismerése, kész modul teljesítményének vizsgálata, optimalizálása.
SAP fejlesztések mobil platformra
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalatirányítási rendszerek kiterjesztése hordozható eszközökre ma már vitathatatlan trend. Az SAP rendszerek komplexitása és sajátságos környezete azonban komoly kihívásokat tartogat a mobil platformra történő fejlesztésben. A feladat keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik az SAP rendszerhez kapcsolódó mobil megoldások – felületek fejlesztésére és tesztelésére.
Számítógépes gyártás előkészítő rendszerkörnyezet fejlesztése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Gál László (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A feladat célja a laboratóriumi nyomtatott huzalozású lemez készítés során alkalmazott szoftver környezet kiegészítése, megújítása. A CNC berendezések és a fotoplotter működéséhez szükséges programok elkészítéséhez a CAM rendszer mellett különböző segédprogramokra van szükség, ezeket célszerűen HTML5 , vagy C valamelyik változatában az aktuális igényeknek szerint kell továbbfejleszteni. Az elkészült programot ellenőrzése és üzembehelyezése a feladat része. Programozásban való jártasság előny.
Szelektív elektrokémiai maratás technológia optimalizálása
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Hurtony Tamás (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A tanszéken kidolgozásra került minta-előkészítési eljárás során egy ólommentes forrasztott kötés keresztmetszeti csiszolatából szelektíven eltávolítható az ón. A hallgató feladata a korábban kidolgozásra került szelektív elektrokémiai anyageltávolítás technológiájával való megismerkedés, valamint olyan kísérletsorozat tervezése, mellyel a folyamat domináns paraméterei és azok hatása meghatározható. A technológia ismeretében egy optimalizált elektrokémia cella terveinek kidolgozása. A tervek alapján új, prototípus cella fejlesztése.A feladat diplomatervig is továbbvihető.
Tanulási és memória folyamatok vizsgálata reakcióidő és EEG mérések elemzésével
Villamosmérnöki
MSc
Konzulensek:
Dr. Németh Dezső (ELTE)
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az ELTE Pszichológiai Intézetének Emlékezet és Nyelv Kutatócsoportja a tanulási és memória folyamatokat vizsgálja reakcióidő méréses módszerekkel. A kutatások egyik célja, a humán tanulási teljesítményt befolyásoló faktorok meghatározása, továbbá ezek alapján a tanulási teljesítmény becslése. A hallgató feladata reakcióidő és párhuzamos EEG (elektorenkefalográfia) mérési eredmények kiértékelése, továbbá nagymennyiségű adat feldolgozását és elemzését hatékonyabbá tevő eljárások fejlesztése. Feltétel: MATLAB jártasság (Python ismerete előny) és legalább középfokú angol nyelvtudás. További információ: www.memory-and-language.com
Teljesítménymonitorozó alkalmazás fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az ipari és tudományos kutatásfejlesztési projektek során egyre hangsúlyosabb szerep jut a projekt-előrehaladás minél pontosabb mérésének. Ezen feladatok esetében sokszor nehezen számszerűsíthető faktorokat is ki kell értékelnünk, ráadásul az egyes faktorok kumulálási módját úgy kell megválasztanunk, hogy az végül a valóságnak megfelelően tükrözze a tényleges előrehaladást. Ezen felül a projekt életciklusa során generált dokumentumok és más objektumok hatékony kereshetőségét is biztosítanunk kell, akár tartalom szinten is. A hallgató feladata egy valós teljesítményértékelési környezet felmérése és a bevett gyakorlatnak megfelelő teljesítménymonitorozó és dokumentumkezelő portál fejlesztése.
Térbeli helyzet és mozgás alapú vezérlőrendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Karjelzéssel, testhelyzettel illetve testmozgással irányított folyamatok automatizálásához használható, az irányító személy térbeli helyzetét és mozgását figyelő és értelmező vezérlőrendszer fejlesztése, például ember vezette daruk mozgatásának automatizálásához.
Termelésinformatikai algoritmusok fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai modern vállalatirányítási rendszerek termelési moduljai széles körűen támogatják a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását, legyen szó akár anyagszükséglet tervezésről, részletes gyártás ütemezésről vagy a berendezések tervszerű, megelőző karbantartásainak kezeléséről. Az érdeklődő hallgatók az önálló feladat keretében egyrészt megismerkedhetnek ezen algoritmusok működési elvével, és ERP rendszerekben lévő megvalósításaikkal, másrészt pedig az ismeretek birtokában továbbfejleszthetik azokat, vagy akár ERP rendszertől függetlenül önállóan implementálhatnak termelésinformatikai algoritmusokat.
Termelésoptimalizálás az IIoT, az Ipar 4.0 és Big Data elemzés eszközeivel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jövő termelő vállalatának egyik fontos kihívása az IoT gyártósorok és -eszközök fokozott bevonása a termeléstervezés és -végrehajtásba, ugyanakkor az IoT rendszerek ipari alkalmazása (IIoT - Industrial Internet of Things) közel sem tekinthető lezárt kérdésnek. Ez azonban elengedhetetlen az Ipar 4.0 beköszöntéhez. Az Ipar 4.0 magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, az IoT-t és a felhőalapú számítástechnikát. Kutatásunk célja, hogy az Ipar 4.0 környezetben működő vállalat termelési hatékonyságát javítsuk. A hallgató feladata, hogy az IIoT eszközök által generált adatokat elemezve termelésoptimalizálási lehetőségeket találjon.
Többcsatornás hőelem-adatgyűjtő eszköz tervezése
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektronikai szerelés folyamataiban állandó feladat bizonyos gyártási hőmérsékletek monitorozása. A hallgató megismerkedne a K-típusú hőelemek működésével, a mérésük lehetséges módszereivel. Egy választott többcsatornás erősítő IC (pl. LTC®2983) segítségével olyan adatgyűjtő eszközt kell tervezni, amely legalább 10 csatornán képes rögzíteni. Elvárás, hogy az eszköz valós időben tudjon USB kapcsolaton keresztül egy PC szoftverbe adatot küldeni. Programozásban, mikrokontrollerekben jártas hallgatók jelentkezését várjuk.
Tudáskezelő rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja speciális ipari és kisüzemi műszaki, technológiai és kiszolgáló folyamatokhoz kapcsolódó tudáskezelő rendszer egyes elemeinek (elearning, tudásbázis, videó feldolgozó) továbbfejlesztése, illetve funkcionális bővítése, részben mesterséges intelligencia komponensekkel.
Tudásmenedzsment rendszerek információtechnológiai elemeinek vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Tudásbázisok, tanuló rendszerek, elearning, tapasztalatmenedzsment rendszerek, képzési stratégiatervező és HR rendszerek csak néhány példa a tudásmenedzsment rendszerekre. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk e rendszerek információtechnológiai hátterét tárolási és feldolgozási hatékonyság, használhatóság és kihasználhatóság szempontjából.
Újszerű tokozási technológiák fejlesztése testszövetbe implantálható bioszenzorokhoz
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A hallgató feladata olyan bioszenzorok tokozási módszereinek vizsgálata és továbbfejlesztése, melyek lehetőséget nyújtanak a testszövetbe történő hosszú távú beültetésre is. A munka - irodalomkutatáson túl - magába foglalja a flip-chip beültetési technika alkalmazását mikrochip interfészek mechanikai összeszereléséhez, NYHL tervezést, ill. elektromos minősítő mérések elvégzését is.A munkavégzés helye: MTA EK MFA (KFKI campus, Csillebérc) – min. heti 1 teljes nap.
USB-PD és Qualcomm QC4.0 töltési eljárások vizsgálata
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulensek:
Dr. Bonyár Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!
Dr. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A két elterjedt USB töltési szabvány megismerése, azok implementálhatóságának vizsgálata meglévő áruvédelmi eszközökbe.
Vállalati folyamatok optimalizálása
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati folyamatok elemzése és modellezése alapvető eszköze a működés javításának. Legyen szó akár folyamatos fejlesztésről vagy üzleti folyamatok újraszervezéséről (BPR) a megfelelő módszertannal és eszközzel végrehajtott modellezés elengedhetetlen a későbbi optimalizáció szempontjából. A hallgató feladata a folyamatok modellezése után az adott informatikai keretrendszer segítségével az optimalizálási javaslatok kidolgozása, a javulás mértéknek becslése szimulációval, majd a javítások végrehajtása és az eredmények validálása.
Vállalati nagysémák illesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A sémaillesztési algoritmusok feladata, hogy heterogén bemeneti sémákban egymásnak szemantikusan megfeleltethető sémaentitásokat találjon. Ahhoz, hogy a sémaillesztők hatékonyságát mérni tudjuk, szükségünk van referenciaillesztés kidolgozására és megadására. Ezen feladat precíz végrehajtása vállalati nagysémák esetében különösen sok kihívásban bővelkedik, ráadásul egyedi kutatói döntések meghozatalát kívánja. A hallgató feladata, hogy nagyméretű vállalati sémákon referenciaillesztést adjon meg, majd ezalapján kiértékeljen sémaillesztési algoritmuspontosságot.
Vállalati rendszerek teljesítményelemzése és méretezése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati rendszerek teljesítményének komoly szerepe van a rendszer használhatóságában: a válaszidők növekedésével, hibaüzenetekkel vagy esetleg kritikus leállás mellett a felhasználók nem tudják időben és megfelelő színvonalon támogatni a vállalati működést. Ezért fontos, hogy a bevezetés során felbecsüljük a szükséges kapacitást és ennek megfelelően méretezzük a bevezetendő rendszer környezetét. A témát választó hallgatók feladata vállalati felhasználás teljesítménymodelljeinek fejlesztése és azok validálása valós rendszerhasználat monitorozásával és elemzésével. A használt rendszerek és környezet: mySAP ERP, QAD enterprise, SAP Business One különféle adatbázis-kezelőkkel illetve Linux/Windows kliens rendszerek és VmWare virtualizált rendszerkörnyezet.
Vállalati workflow fejlesztése banki környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Bankok és pénzügyi vállalkozások sok vállalati rendszert használnak működésük kiszolgálására. Komplex folyamatok illetve termékek így legtöbbször csak összetett munkafolyamatok (workflow) fejlesztésével valósíthatóak meg. A hallgató feladata a workflow megtervezése, modellezése, fejlesztése majd tesztelése a választott környezetben (pl. IBM websphere, Oracle Business Suite, ARIS stb.).
Zárlatot okozó migrációs hibajelenség vizsgálata mikroáramköri alkalmazásokban
Villamosmérnöki
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Medgyes Bálint (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az elektrokémiai migráció során (villamos terhelés alatt lévő vezető-szigetelő-vezető struktúrákon) nedvesség jelenléte mellett vezető fémszálak (dendritek) alakulnak ki, amelyek zárlatot okozhatnak működő áramkörök esetén. Feladat az elektrokémiai migráció hibajelenségének szakirodalmi megismerése, tanulmányozása különböző környezeti feltételek mellett, eltérő anyagrendszerekre. Feladat a jelenségkör mélyebb megismerésén túl, a különböző koncentrációjú szennyeződések migrációs hatásának vizsgálata az egyes védőfémezések, forrasztott kötések körében.
 
 H KSzCs PSzo V
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345