Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Hallgatói témák

Képzés
Képzési szint
Konzulens

Ellátási lánc menedzsment
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Ellátási lánc menedzsment megoldások használata igen elterjedt a mai vállalatirányításban. A jó megoldás mögött komoly algoritmusok és módszerek vannak. A különböző megközelítések megértése és bevezetése már önmagában is komoly feladat. Ugyanakkor lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatóknak új módszerek tervezésére, megvalósítására és egy erre a célra létesített speciális környezetben történő tesztelésére, optimalizálására is.
Felhő alapú vállalatirányítási megoldások vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A felhő alapú informatika térhódítása szembetűni a vállalatirányítás területén. Több szállító kínál már jó megoldásokat klasszikus ERP, CRM, vagy SCM területeken illetve üzleti intelligencia megoldások formájában is. A hallgatók által válaszható feladatok ilyen rendszerek bevezetése, testreszabása, fejlesztése továbbá ezen rendszerek együttműködésének vizsgálata és integráció megvalósítása a különböző rendszerek között, pl. felhő alapú és nem felhő alapú rendszerek közötti migráció.
Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Termelési, logisztikai és üzleti folyamatok elemzése és optimalizációja hatékonyan támogatható mesterséges intelligencia módszerekkel. A hallgató feladata az adott szkenáriónak megfelelő optimális módszer és eszköz kiválasztása. Ezek lehetnek neurális hálózatok, döntési fák, neuro-fuzzy rendszerek, KNN, stb. Az elemzést és optimalizációt a predikciók alapján kell végrehajtani és becsülni annak hatékonyságát. Fejlesztési környezetként többféle platform is választható, pl. Matlab, Phyton, R-nyelv, stb.
mySAP ERP rendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A világ egyik legelterjedtebb integrált vállalatirányítási szoftvere a mySAP ERP. A hallgatók feladata a bevezetés kori egyedi igények alapján történő testreszabás. Ennek részeként kell megtervezni és megvalósítani az új fejlesztéseket melyeket a rendszer saját nyelvében, az ABAP-ban kell végrehajtani.
Nyelvtechnológia alkalmazása a vállalatirányításban és az ellátási láncban
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A vállalatirányítás és az ellátási láncok menedzselése során napi szinten is rengeteg elektronikus és papír alapú bizonylat, dokumentum keletkezik, melyek feldolgozása jelentős humán és gépi erőforrás igénybevétele mellett zajlik. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk a feldolgozási folyamatok hatékonyabbá tételének lehetőségeit nyelvtechnológiai eszközök alkalmazásával.
Raktári rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja egy web és mobil alapú raktári rendszer továbbfejlesztése új funkciókkal (pl. RFID író és olvasók integrálása) korszerű szoftverkörnyezetben.
Rendszertérkép-szkennelés
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Valós üzleti szcenáriókban gyakran előfordul, hogy a vállalatok rendszertérképe szignifikánsan heterogén elemekből tevődik össze. Kapcsolódó probléma, hogy az alkalmazásrendszer fokozatos kiépülésével egy idő után senki számára nem lesz ismeretes a valós rendszertérkép. Ezért aztán nem (hatékonyan) használt elemek úgy fordulhatnak elő egy adott vállalat rendszertérképben, hogy az senki számára nem lesz ismeretes, ti. fedve maradnak. A hallgató feladat, hogy a rendszertérkép elemeinek aktivitás- és kommunikációmonitorozásával felderítse a rendszertérkép nem (hatékonyan) használt elemeit.
SAP fejlesztések mobil platformra
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Vállalatirányítási rendszerek kiterjesztése hordozható eszközökre ma már vitathatatlan trend. Az SAP rendszerek komplexitása és sajátságos környezete azonban komoly kihívásokat tartogat a mobil platformra történő fejlesztésben. A feladat keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik az SAP rendszerhez kapcsolódó mobil megoldások – felületek fejlesztésére és tesztelésére.
Teljesítménymonitorozó alkalmazás fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Az ipari és tudományos kutatásfejlesztési projektek során egyre hangsúlyosabb szerep jut a projekt-előrehaladás minél pontosabb mérésének. Ezen feladatok esetében sokszor nehezen számszerűsíthető faktorokat is ki kell értékelnünk, ráadásul az egyes faktorok kumulálási módját úgy kell megválasztanunk, hogy az végül a valóságnak megfelelően tükrözze a tényleges előrehaladást. Ezen felül a projekt életciklusa során generált dokumentumok és más objektumok hatékony kereshetőségét is biztosítanunk kell, akár tartalom szinten is. A hallgató feladata egy valós teljesítményértékelési környezet felmérése és a bevett gyakorlatnak megfelelő teljesítménymonitorozó és dokumentumkezelő portál fejlesztése.
Térbeli helyzet és mozgás alapú vezérlőrendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Karjelzéssel, testhelyzettel illetve testmozgással irányított folyamatok automatizálásához használható, az irányító személy térbeli helyzetét és mozgását figyelő és értelmező vezérlőrendszer fejlesztése, például ember vezette daruk mozgatásának automatizálásához.
Termelésinformatikai algoritmusok fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A mai modern vállalatirányítási rendszerek termelési moduljai széles körűen támogatják a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását, legyen szó akár anyagszükséglet tervezésről, részletes gyártás ütemezésről vagy a berendezések tervszerű, megelőző karbantartásainak kezeléséről. Az érdeklődő hallgatók az önálló feladat keretében egyrészt megismerkedhetnek ezen algoritmusok működési elvével, és ERP rendszerekben lévő megvalósításaikkal, másrészt pedig az ismeretek birtokában továbbfejleszthetik azokat, vagy akár ERP rendszertől függetlenül önállóan implementálhatnak termelésinformatikai algoritmusokat.
Termelésoptimalizálás az IIoT, az Ipar 4.0 és Big Data elemzés eszközeivel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A jövő termelő vállalatának egyik fontos kihívása az IoT gyártósorok és -eszközök fokozott bevonása a termeléstervezés és -végrehajtásba, ugyanakkor az IoT rendszerek ipari alkalmazása (IIoT - Industrial Internet of Things) közel sem tekinthető lezárt kérdésnek. Ez azonban elengedhetetlen az Ipar 4.0 beköszöntéhez. Az Ipar 4.0 magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, az IoT-t és a felhőalapú számítástechnikát. Kutatásunk célja, hogy az Ipar 4.0 környezetben működő vállalat termelési hatékonyságát javítsuk. A hallgató feladata, hogy az IIoT eszközök által generált adatokat elemezve termelésoptimalizálási lehetőségeket találjon.
Tudáskezelő rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja speciális ipari és kisüzemi műszaki, technológiai és kiszolgáló folyamatokhoz kapcsolódó tudáskezelő rendszer egyes elemeinek (elearning, tudásbázis, videó feldolgozó) továbbfejlesztése, illetve funkcionális bővítése, részben mesterséges intelligencia komponensekkel.
Tudásmenedzsment rendszerek információtechnológiai elemeinek vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Tudásbázisok, tanuló rendszerek, elearning, tapasztalatmenedzsment rendszerek, képzési stratégiatervező és HR rendszerek csak néhány példa a tudásmenedzsment rendszerekre. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk e rendszerek információtechnológiai hátterét tárolási és feldolgozási hatékonyság, használhatóság és kihasználhatóság szempontjából.
Vállalati folyamatok optimalizálása
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Vállalati folyamatok elemzése és modellezése alapvető eszköze a működés javításának. Legyen szó akár folyamatos fejlesztésről vagy üzleti folyamatok újraszervezéséről (BPR) a megfelelő módszertannal és eszközzel végrehajtott modellezés elengedhetetlen a későbbi optimalizáció szempontjából. A hallgató feladata a folyamatok modellezése után az adott informatikai keretrendszer segítségével az optimalizálási javaslatok kidolgozása, a javulás mértéknek becslése szimulációval, majd a javítások végrehajtása és az eredmények validálása.
Vállalati nagysémák illesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
A sémaillesztési algoritmusok feladata, hogy heterogén bemeneti sémákban egymásnak szemantikusan megfeleltethető sémaentitásokat találjon. Ahhoz, hogy a sémaillesztők hatékonyságát mérni tudjuk, szükségünk van referenciaillesztés kidolgozására és megadására. Ezen feladat precíz végrehajtása vállalati nagysémák esetében különösen sok kihívásban bővelkedik, ráadásul egyedi kutatói döntések meghozatalát kívánja. A hallgató feladata, hogy nagyméretű vállalati sémákon referenciaillesztést adjon meg, majd ezalapján kiértékeljen sémaillesztési algoritmuspontosságot.
Vállalati rendszerek teljesítményelemzése és méretezése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Vállalati rendszerek teljesítményének komoly szerepe van a rendszer használhatóságában: a válaszidők növekedésével, hibaüzenetekkel vagy esetleg kritikus leállás mellett a felhasználók nem tudják időben és megfelelő színvonalon támogatni a vállalati működést. Ezért fontos, hogy a bevezetés során felbecsüljük a szükséges kapacitást és ennek megfelelően méretezzük a bevezetendő rendszer környezetét. A témát választó hallgatók feladata vállalati felhasználás teljesítménymodelljeinek fejlesztése és azok validálása valós rendszerhasználat monitorozásával és elemzésével. A használt rendszerek és környezet: mySAP ERP, QAD enterprise, SAP Business One különféle adatbázis-kezelőkkel illetve Linux/Windows kliens rendszerek és VmWare virtualizált rendszerkörnyezet.
Vállalati workflow fejlesztése banki környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:


A téma leírása:
Bankok és pénzügyi vállalkozások sok vállalati rendszert használnak működésük kiszolgálására. Komplex folyamatok illetve termékek így legtöbbször csak összetett munkafolyamatok (workflow) fejlesztésével valósíthatóak meg. A hallgató feladata a workflow megtervezése, modellezése, fejlesztése majd tesztelése a választott környezetben (pl. IBM websphere, Oracle Business Suite, ARIS stb.).
 
 H KSzCs PSzo V
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345