Elektronikai Technológia Tanszék honlapja
Hallgatói témák

Képzés
Képzési szint
Konzulens

[Balluff] Miniatűr pozíció szenzor FW programozása
Villamosmérnöki
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. habil. Géczy Attila (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A Balluff magnetostrictív pozíció szenzorok elemeinek segítségével megvalósított működő érzékelőt kell vizsgálni, programozni a leghatékonyabb algoritmusok megtalálásának érdekében. A feladat során törekedni kell a minél hatékonyabb (gyorsabb, kisebb) FW elkészítésére. A feladat magában foglalja az AFE jelének digitalizálását a uC belső ADC-ének segítségével, az digitalizált analóg jelből a pozíció információ kinyerését. A feladat fő célja a digitális jelfeldolgozás lehetőségeinek, használatának elsajátítása
Elektronikai termékek strukturális vizsgálata automatikus képfeldolgozási módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A téma irodalmazása magába foglalja a szerkezet-vizsgálati módszerek rövid összefoglalását, továbbá a szükséges képfeldolgozási algoritmusok bemutatását. Az önálló munka része algoritmus tervezése és implementálása elektronikai termékek, illetve elektronikai kötésstruktúrák vizsgálatához, valamint kísérletek és mérések tervezése, elvégzése a megvalósított algoritmus ellenőrzéséhez. Fogadott létszám 1 fő.
Ellátási lánc menedzsment
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Ellátási lánc menedzsment megoldások használata igen elterjedt a mai vállalatirányításban. A jó megoldás mögött komoly algoritmusok és módszerek vannak. A különböző megközelítések megértése és bevezetése már önmagában is komoly feladat. Ugyanakkor lehetőség nyílik az érdeklődő hallgatóknak új módszerek tervezésére, megvalósítására és egy erre a célra létesített speciális környezetben történő tesztelésére, optimalizálására is.
Felhő alapú vállalatirányítási megoldások vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A felhő alapú informatika térhódítása szembetűni a vállalatirányítás területén. Több szállító kínál már jó megoldásokat klasszikus ERP, CRM, vagy SCM területeken illetve üzleti intelligencia megoldások formájában is. A hallgatók által válaszható feladatok ilyen rendszerek bevezetése, testreszabása, fejlesztése továbbá ezen rendszerek együttműködésének vizsgálata és integráció megvalósítása a különböző rendszerek között, pl. felhő alapú és nem felhő alapú rendszerek közötti migráció.
Folyamatoptimalizálás mesterséges intelligencia módszerekkel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Termelési, logisztikai és üzleti folyamatok elemzése és optimalizációja hatékonyan támogatható mesterséges intelligencia módszerekkel. A hallgató feladata az adott szkenáriónak megfelelő optimális módszer és eszköz kiválasztása. Ezek lehetnek neurális hálózatok, döntési fák, neuro-fuzzy rendszerek, KNN, stb. Az elemzést és optimalizációt a predikciók alapján kell végrehajtani és becsülni annak hatékonyságát. Fejlesztési környezetként többféle platform is választható, pl. Matlab, Phyton, R-nyelv, stb.
mySAP ERP rendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A világ egyik legelterjedtebb integrált vállalatirányítási szoftvere a mySAP ERP. A hallgatók feladata a bevezetés kori egyedi igények alapján történő testreszabás. Ennek részeként kell megtervezni és megvalósítani az új fejlesztéseket melyeket a rendszer saját nyelvében, az ABAP-ban kell végrehajtani.
Nyelvtechnológia alkalmazása a vállalatirányításban és az ellátási láncban
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A vállalatirányítás és az ellátási láncok menedzselése során napi szinten is rengeteg elektronikus és papír alapú bizonylat, dokumentum keletkezik, melyek feldolgozása jelentős humán és gépi erőforrás igénybevétele mellett zajlik. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk a feldolgozási folyamatok hatékonyabbá tételének lehetőségeit nyelvtechnológiai eszközök alkalmazásával.
Raktári rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja egy web és mobil alapú raktári rendszer továbbfejlesztése új funkciókkal (pl. RFID író és olvasók integrálása) korszerű szoftverkörnyezetben.
SAP fejlesztések mobil platformra
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalatirányítási rendszerek kiterjesztése hordozható eszközökre ma már vitathatatlan trend. Az SAP rendszerek komplexitása és sajátságos környezete azonban komoly kihívásokat tartogat a mobil platformra történő fejlesztésben. A feladat keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik az SAP rendszerhez kapcsolódó mobil megoldások – felületek fejlesztésére és tesztelésére.
Térbeli helyzet és mozgás alapú vezérlőrendszer fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Karjelzéssel, testhelyzettel illetve testmozgással irányított folyamatok automatizálásához használható, az irányító személy térbeli helyzetét és mozgását figyelő és értelmező vezérlőrendszer fejlesztése, például ember vezette daruk mozgatásának automatizálásához.
Termelésinformatikai algoritmusok fejlesztése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A mai modern vállalatirányítási rendszerek termelési moduljai széles körűen támogatják a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását, legyen szó akár anyagszükséglet tervezésről, részletes gyártás ütemezésről vagy a berendezések tervszerű, megelőző karbantartásainak kezeléséről. Az érdeklődő hallgatók az önálló feladat keretében egyrészt megismerkedhetnek ezen algoritmusok működési elvével, és ERP rendszerekben lévő megvalósításaikkal, másrészt pedig az ismeretek birtokában továbbfejleszthetik azokat, vagy akár ERP rendszertől függetlenül önállóan implementálhatnak termelésinformatikai algoritmusokat.
Termelésoptimalizálás az IIoT, az Ipar 4.0 és Big Data elemzés eszközeivel
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
A jövő termelő vállalatának egyik fontos kihívása az IoT gyártósorok és -eszközök fokozott bevonása a termeléstervezés és -végrehajtásba, ugyanakkor az IoT rendszerek ipari alkalmazása (IIoT - Industrial Internet of Things) közel sem tekinthető lezárt kérdésnek. Ez azonban elengedhetetlen az Ipar 4.0 beköszöntéhez. Az Ipar 4.0 magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, az IoT-t és a felhőalapú számítástechnikát. Kutatásunk célja, hogy az Ipar 4.0 környezetben működő vállalat termelési hatékonyságát javítsuk. A hallgató feladata, hogy az IIoT eszközök által generált adatokat elemezve termelésoptimalizálási lehetőségeket találjon.
Tudáskezelő rendszer fejlesztése webes környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés célja speciális ipari és kisüzemi műszaki, technológiai és kiszolgáló folyamatokhoz kapcsolódó tudáskezelő rendszer egyes elemeinek (elearning, tudásbázis, videó feldolgozó) továbbfejlesztése, illetve funkcionális bővítése, részben mesterséges intelligencia komponensekkel.
Tudásmenedzsment rendszerek információtechnológiai elemeinek vizsgálata
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Török Marianna (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Tudásbázisok, tanuló rendszerek, elearning, tapasztalatmenedzsment rendszerek, képzési stratégiatervező és HR rendszerek csak néhány példa a tudásmenedzsment rendszerekre. Az önálló laboratóriumi munka illetve a diplomatervezés során vizsgáljuk e rendszerek információtechnológiai hátterét tárolási és feldolgozási hatékonyság, használhatóság és kihasználhatóság szempontjából.
Vállalati folyamatok optimalizálása
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati folyamatok elemzése és modellezése alapvető eszköze a működés javításának. Legyen szó akár folyamatos fejlesztésről vagy üzleti folyamatok újraszervezéséről (BPR) a megfelelő módszertannal és eszközzel végrehajtott modellezés elengedhetetlen a későbbi optimalizáció szempontjából. A hallgató feladata a folyamatok modellezése után az adott informatikai keretrendszer segítségével az optimalizálási javaslatok kidolgozása, a javulás mértéknek becslése szimulációval, majd a javítások végrehajtása és az eredmények validálása.
Vállalati rendszerek teljesítményelemzése és méretezése
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Vállalati rendszerek teljesítményének komoly szerepe van a rendszer használhatóságában: a válaszidők növekedésével, hibaüzenetekkel vagy esetleg kritikus leállás mellett a felhasználók nem tudják időben és megfelelő színvonalon támogatni a vállalati működést. Ezért fontos, hogy a bevezetés során felbecsüljük a szükséges kapacitást és ennek megfelelően méretezzük a bevezetendő rendszer környezetét. A témát választó hallgatók feladata vállalati felhasználás teljesítménymodelljeinek fejlesztése és azok validálása valós rendszerhasználat monitorozásával és elemzésével. A használt rendszerek és környezet: mySAP ERP, QAD enterprise, SAP Business One különféle adatbázis-kezelőkkel illetve Linux/Windows kliens rendszerek és VmWare virtualizált rendszerkörnyezet.
Vállalati workflow fejlesztése banki környezetben
Informatikus
BSc, MSc
Konzulens:
Dr. Martinek Péter (ETT) Érdekel a téma, levelet írok!

A téma leírása:
Bankok és pénzügyi vállalkozások sok vállalati rendszert használnak működésük kiszolgálására. Komplex folyamatok illetve termékek így legtöbbször csak összetett munkafolyamatok (workflow) fejlesztésével valósíthatóak meg. A hallgató feladata a workflow megtervezése, modellezése, fejlesztése majd tesztelése a választott környezetben (pl. IBM websphere, Oracle Business Suite, ARIS stb.).
 
 H KSzCs PSzo V
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031